Pierwszy pit

wnioski urzędowe online

wnioski online

W Polsce istnieje obecnie bardzo wiele możliwości zarobku dla wszystkich. Począwszy od prostych działań rozliczanych na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia poprzez handel w internecie a skończywszy na etatowej pracy na umowę o pracę w czasie określonym lub nieokreślonym. Jednakże obojętnie, jakie dochody uzyskamy w ten sposób to zawsze musimy się z nich rozliczyć. Należy to zrobić na podstawie rocznej deklaracji podatkowej PIT. Aczkolwiek nie wszystkie dochody polegają rozliczeniu, o czym wiedzieć muszą przede wszystkim te osoby, które PIT będą składać po raz pierwszy.

W pierwszej kolejności należy pamiętać, że deklarację roczną należy złożyć nawet wtedy, gdy zarobimy bardzo małą kwotę. Nawet wtedy, gdy będzie to kwota mniejsza niż 3901 zł, czyli mniejsza niż kwota wolna od podatku. Konieczne jest, bowiem dokładne wykazanie całego swojego dochodu, co akurat w tej sytuacji może okazać się bardzo korzystne, ponieważ może dojść do takiej sytuacji, że uda się odzyskać podatek nadpłacony przez pracodawcę do kwoty 556,02 zł.

Podobna sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy dochody uzyskuje się z pracy sezonowej. Bardzo często są one, bowiem mniejsze niż wspomniana wcześniej kwota natomiast rozliczyć je trzeba. Nie ma również znaczenia, jaki pracodawca wypłacał wynagrodzenie, w jakich miesiącach roku.

Również praca za granicą podlega rozliczeniu. Wówczas należy przedstawić odpowiednie dokumenty uzyskane z organu podatkowego kraju, w którym praca była wykonywana. Są jednak wyjątki. Mają one zastosowanie, gdy dochody z pracy zagranicą są jedynymi, jakie udało się danej osobie uzyskać w roku. Może się, bowiem okazać, że kraj, w którym świadczona była praca podlega tzw. zasadzie zwolnienia z podatku z progresją. Wtedy składanie deklaracji nie jest konieczne. Natomiast, gdy łączone są dochody zagraniczne z polskimi wówczas złożenie deklaracji rocznej jest wymagane.

Natomiast dochody niepełnoletnich nie są rozliczane przez nich samych, lecz przez rodziców, opiekunów prawnych. Dochody małoletniego dolicza się do dochodów rodzica a do formularza PIT – 36 dokłada się załącznik PIT/M. Wyjątek stanowią jedynie dochody uzyskane z tytułu pracy, stypendiów oraz dochody z przedmiotów oddanych do swobodnego użytku np. sprzedaż jakichś produktów. W tych przypadkach deklarację należy złożyć samodzielnie a podpisze ją przedstawiciel ustawowy lub rodzic.

W przypadku małoletniego nie jest również konieczny numer NIP. Standardowe dochody rozliczane na podstawie załącznika do PIT – 36 rodziców wymagają podania jedynie numeru Pesel. Nip wymagany jest w przypadku, gdy małoletni prowadzi działalność gospodarczą lub jest płatnikiem VAT.

Zwolnione z podatku a zatem również z rozliczeń rocznych są niektóre dochody takie jak alimenty od rodziców czy niektóre stypendia. Jeżeli dana osoba uzyskała jedynie takie dochody nie musi składać deklaracji. Jeżeli uzyskała również dodatkowe dochody deklaracja jest konieczna. Tak samo nie jest konieczne rozliczenie dochodów uzyskanych poprzez sprzedaż internetową. Pod warunkiem, że są to dochody uzyskane ze sprzedaży rzeczy ruchomych. A zatem takich, które dana osoba nabyła wcześniej niż 6 miesięcy wstecz oraz takich, które nabyła do użytku własnego a nie w celach zarobkowych. W innym przypadku stała i zorganizowana sprzedaż w celach zarobkowych traktowana jest jak działalność gospodarcza, z której trzeba się rozliczyć.

Dodaj komentarz